Notarissen in de provincie Friesland

In de hele provincie Friesland zijn er totaal 44 notariskantoren gevestigd. Deze notariskantoren zijn allemaal gespecialiseerd in hun eigen specialisatie. Niet in iedere plaats in Friesland is een notariskantoor gevestigd. Echter is er altijd binnen een straal van 10 kilometer een notaris te vinden.

Prijzen van notariskantoren in Friesland

Bij HuisAssist ontvang je offertes bij alle diensten rondom de aan- en verkoop van een huis. Je bent verplicht de hypotheek en leveringsakte bij de notaris te tekenen. Gemiddeld kosten deze aktes € € 978 in Friesland. De goedkoopste notaris in Friesland biedt de hypotheek & leveringsakte aan voor € 897. De duurste notaris kost daarentegen € 1.050.

De grootste steden in Friesland zijn: Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Franeker.

Overzicht van plaatsen waar notarissen actief zijn in Friesland

Scroll naar rechts om de hele tabel te bekijken.

Plaats Aantal notarissen actief Gemiddelde prijs Laagste prijs Link
Aalsum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Aalsum
Abbega 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Abbega
Achlum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Achlum
Akkrum 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Akkrum
Alde Leie 0 € 1.225 € ? Notarissen in Alde Leie
Aldeboarn 0 € 897 € 897 Notarissen in Aldeboarn
Aldtsjerk 0 € 1.225 € ? Notarissen in Aldtsjerk
Allingawier 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Allingawier
Anjum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Anjum
Appelscha 0 € 1.211 € 1.211 Notarissen in Appelscha
Arum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Arum
Augustinusga 0 € 1.225 € ? Notarissen in Augustinusga
Bakhuizen 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Bakhuizen
Bakkeveen 0 € 1.225 € ? Notarissen in Bakkeveen
Balk 1 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Balk
Ballum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ballum
Bantega 0 € 985 € 897 Notarissen in Bantega
Beetsterzwaag 1 € 897 € 897 Notarissen in Beetsterzwaag
Berltsum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Berltsum
Bitgum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Bitgum
Bitgummole 0 € 1.225 € ? Notarissen in Bitgummole
Blauwhuis 0 € 1.225 € ? Notarissen in Blauwhuis
Blesdijke 0 € 1.033 € 864 Notarissen in Blesdijke
Blessum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Blessum
Blije 0 € 1.225 € ? Notarissen in Blije
Boazum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Boazum
Boelenslaan 0 € 1.225 € ? Notarissen in Boelenslaan
Boijl 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Boijl
Boksum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Boksum
Bolsward 1 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Bolsward
Bontebok 0 € 897 € 897 Notarissen in Bontebok
Boornbergum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Boornbergum
Boornzwaag 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Boornzwaag
Brantgum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Brantgum
Britsum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Britsum
Britswert 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Britswert
Broek 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Broek
Broeksterw‰ld 0 € 1.225 € ? Notarissen in Broeksterw‰ld
Buitenpost 0 € 1.225 € ? Notarissen in Buitenpost
Burdaard 0 € 1.225 € ? Notarissen in Burdaard
Buren (FR) 0 € 1.225 € ? Notarissen in Buren (FR)
Burgum 1 € 1.225 € ? Notarissen in Burgum
Burgwerd 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Burgwerd
Burum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Burum
Cornwerd 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Cornwerd
Damw‰ld 1 € 1.225 € ? Notarissen in Damw‰ld
De Blesse 0 € 1.033 € 864 Notarissen in De Blesse
De Hoeve 0 € 1.118 € 897 Notarissen in De Hoeve
De Knipe 0 € 1.118 € 897 Notarissen in De Knipe
De Tike 0 € 1.225 € ? Notarissen in De Tike
De Veenhoop 0 € 1.225 € ? Notarissen in De Veenhoop
De Westereen 0 € 1.225 € ? Notarissen in De Westereen
De Wilgen 0 € 1.225 € ? Notarissen in De Wilgen
Deinum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Deinum
Delfstrahuizen 0 € 959 € 897 Notarissen in Delfstrahuizen
Dijken 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Dijken
Dokkum 1 € 1.225 € ? Notarissen in Dokkum
Dongjum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Dongjum
Donkerbroek 0 € 1.225 € ? Notarissen in Donkerbroek
Drachten 4 € 1.225 € ? Notarissen in Drachten
Drachtstercompagnie 0 € 1.225 € ? Notarissen in Drachtstercompagnie
Driezum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Driezum
Drogeham 0 € 1.225 € ? Notarissen in Drogeham
Dronryp 0 € 1.225 € ? Notarissen in Dronryp
Earnew‰ld 0 € 1.225 € ? Notarissen in Earnew‰ld
Easterein 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Easterein
Easterlittens 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Easterlittens
Eastermar 0 € 1.225 € ? Notarissen in Eastermar
Easterwierrum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Easterwierrum
Echten 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Echten
Echtenerbrug 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Echtenerbrug
Ee 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ee
Elahuizen 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Elahuizen
Elsloo (FR) 0 € 1.338 € 1.338 Notarissen in Elsloo (FR)
Engwierum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Engwierum
Exmorra 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Exmorra
Feanw‰lden 1 € 1.225 € ? Notarissen in Feanw‰lden
Feinsum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Feinsum
Ferwert 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ferwert
Ferwoude 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Ferwoude
Fochteloo 0 € 1.211 € 1.211 Notarissen in Fochteloo
Follega 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Follega
Folsgare 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Folsgare
Franeker 2 € 1.225 € ? Notarissen in Franeker
Frieschepalen 0 € 1.225 € ? Notarissen in Frieschepalen
Gaast 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Gaast
Gaastmeer 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Gaastmeer
Garyp 0 € 1.225 € ? Notarissen in Garyp
Gauw 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Gauw
Gerkesklooster 0 € 1.225 € ? Notarissen in Gerkesklooster
Gersloot 0 € 897 € 897 Notarissen in Gersloot
Goingarijp 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Goingarijp
Gorredijk 1 € 897 € 897 Notarissen in Gorredijk
Goutum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Goutum
Grou 1 € 1.225 € ? Notarissen in Grou
Gytsjerk 1 € 1.225 € ? Notarissen in Gytsjerk
Hallum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hallum
Hantum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hantum
Hantumeruitburen 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hantumeruitburen
Hantumhuizen 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hantumhuizen
Harich 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Harich
Harkema 0 € 1.225 € ? Notarissen in Harkema
Harlingen 2 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Harlingen
Haskerdijken 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Haskerdijken
Haskerhorne 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Haskerhorne
Haule 0 € 1.225 € ? Notarissen in Haule
Haulerwijk 0 € 1.225 € ? Notarissen in Haulerwijk
Heeg 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Heeg
Heerenveen 3 € 1.118 € 897 Notarissen in Heerenveen
Hegebeintum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hegebeintum
Hemelum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Hemelum
Hempens 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hempens
Hemrik 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hemrik
Herbaijum 0 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Herbaijum
Hiaure 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hiaure
Hichtum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Hichtum
Hijum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hijum
Hilaard 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hilaard
Hindeloopen 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Hindeloopen
Hitzum 0 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Hitzum
Hollum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hollum
Holwerd 0 € 1.225 € ? Notarissen in Holwerd
Hommerts 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Hommerts
Hoorn (FR) 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hoorn (FR)
Hoornsterzwaag 0 € 897 € 897 Notarissen in Hoornsterzwaag
Houtigehage 0 € 1.225 € ? Notarissen in Houtigehage
Hśns 0 € 1.225 € ? Notarissen in Hśns
Hurdegaryp 1 € 1.225 € ? Notarissen in Hurdegaryp
Idaerd 0 € 1.225 € ? Notarissen in Idaerd
Idsegahuizum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Idsegahuizum
Idskenhuizen 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Idskenhuizen
IJlst 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in IJlst
Indijk 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Indijk
Ingelum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ingelum
Itens 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Itens
Jellum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Jellum
Jirnsum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Jirnsum
Jistrum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Jistrum
Jonkersl‰n 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Jonkersl‰n
Jorwert 1 € 1.225 € ? Notarissen in Jorwert
Joure 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Joure
Jubbega 0 € 897 € 897 Notarissen in Jubbega
Katlijk 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Katlijk
Kimswerd 0 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Kimswerd
Klooster Lidlum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Klooster Lidlum
Koarnjum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Koarnjum
Kollum 1 € 1.225 € ? Notarissen in Kollum
Kollumerpomp 0 € 1.225 € ? Notarissen in Kollumerpomp
Kollumerzwaag 0 € 1.225 € ? Notarissen in Kollumerzwaag
Kootstertille 0 € 1.225 € ? Notarissen in Kootstertille
Kornwerderzand 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Kornwerderzand
Koudum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Koudum
Kžbaard 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Kžbaard
Langedijke 0 € 1.225 € ? Notarissen in Langedijke
Langelille 0 € 959 € 897 Notarissen in Langelille
Langezwaag 0 € 897 € 897 Notarissen in Langezwaag
Langweer 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Langweer
Leeuwarden 6 € 1.225 € ? Notarissen in Leeuwarden
Lekkum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Lekkum
Lemmer 1 € 1.085 € 897 Notarissen in Lemmer
Lies 0 € 1.225 € ? Notarissen in Lies
Lioessens 0 € 1.225 € ? Notarissen in Lioessens
Lippenhuizen 0 € 897 € 897 Notarissen in Lippenhuizen
Lollum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Lollum
Luinjeberd 0 € 897 € 897 Notarissen in Luinjeberd
Luxwoude 0 € 897 € 897 Notarissen in Luxwoude
Makkinga 0 € 1.225 € ? Notarissen in Makkinga
Makkum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Makkum
Mantgum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Mantgum
Marrum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Marrum
Marsum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Marsum
Menaam 0 € 1.225 € ? Notarissen in Menaam
Metslawier 0 € 1.225 € ? Notarissen in Metslawier
Midlum 0 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Midlum
Midsland 0 € 1.225 € ? Notarissen in Midsland
Mildam 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Mildam
Minnertsga 0 € 1.225 € ? Notarissen in Minnertsga
Moddergat 0 € 1.225 € ? Notarissen in Moddergat
Molkwerum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Molkwerum
Morra 0 € 1.225 € ? Notarissen in Morra
Mžnein 0 € 1.225 € ? Notarissen in Mžnein
Munnekeburen 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Munnekeburen
Munnekezijl 0 € 1.225 € ? Notarissen in Munnekezijl
Nes 1 € 1.225 € ? Notarissen in Nes
Niawier 0 € 1.225 € ? Notarissen in Niawier
Nieuwebrug 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Nieuwebrug
Nieuwehorne 0 € 897 € 897 Notarissen in Nieuwehorne
Nij Beets 0 € 1.225 € ? Notarissen in Nij Beets
Nijeberkoop 0 € 897 € 897 Notarissen in Nijeberkoop
Nijega 0 € 1.225 € ? Notarissen in Nijega
Nijehaske 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Nijehaske
Nijeholtpade 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Nijeholtpade
Nijemirdum 0 € 1.141 € 1.036 Notarissen in Nijemirdum
Nijland 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Nijland
Noardburgum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Noardburgum
Noordwolde (FR) 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Noordwolde (FR)
Oentsjerk 0 € 1.225 € ? Notarissen in Oentsjerk
Offingawier 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Offingawier
Oldeberkoop 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Oldeberkoop
Oldeholtpade 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Oldeholtpade
Oldelamer 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Oldelamer
Oldeouwer 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Oldeouwer
Oosterbierum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Oosterbierum
Oosternijkerk 0 € 1.225 € ? Notarissen in Oosternijkerk
Oosterstreek 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Oosterstreek
Oosterwolde 1 € 1.225 € ? Notarissen in Oosterwolde
Oosterzee 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Oosterzee
Oosthem 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Oosthem
Oostrum (FR) 0 € 1.225 € ? Notarissen in Oostrum (FR)
Opeinde 0 € 1.225 € ? Notarissen in Opeinde
Oppenhuizen 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Oppenhuizen
Oranjewoud 0 € 897 € 897 Notarissen in Oranjewoud
Oudebildtzijl 0 € 1.225 € ? Notarissen in Oudebildtzijl
Oudega 0 € 1.225 € ? Notarissen in Oudega
Oudehaske 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Oudehaske
Oudehorne 0 € 897 € 897 Notarissen in Oudehorne
Oudemirdum 0 € 1.141 € 1.036 Notarissen in Oudemirdum
Oudeschoot 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Oudeschoot
Oudwoude 0 € 1.225 € ? Notarissen in Oudwoude
Ouwsterhaule 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Ouwsterhaule
Paesens 0 € 1.225 € ? Notarissen in Paesens
Parrega 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Parrega
Peins 0 € 1.225 € ? Notarissen in Peins
Piaam 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Piaam
Pietersbierum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Pietersbierum
Pingjum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Pingjum
Poppenwier 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Poppenwier
Raard 0 € 1.225 € ? Notarissen in Raard
Raerd 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Raerd
Ravenswoud 0 € 1.211 € 1.211 Notarissen in Ravenswoud
Reahžs 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Reahžs
Reduzum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Reduzum
Reitsum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Reitsum
Ried 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ried
Rien 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Rien
Rijs 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Rijs
Rinsumageast 0 € 1.225 € ? Notarissen in Rinsumageast
Rohel 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Rohel
Rotstergaast 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Rotstergaast
Rotsterhaule 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Rotsterhaule
Rottevalle 0 € 1.225 € ? Notarissen in Rottevalle
Rottum 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Rottum
Ruigahuizen 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Ruigahuizen
Ryptsjerk 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ryptsjerk
Schalsum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Schalsum
Scharnegoutum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Scharnegoutum
Scharsterbrug 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Scharsterbrug
Scherpenzeel (FR) 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Scherpenzeel (FR)
Schettens 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Schettens
Schiermonnikoog 0 € 1.225 € ? Notarissen in Schiermonnikoog
Sexbierum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Sexbierum
Sibrandabuorren 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Sibrandabuorren
Sibrandahžs 0 € 1.225 € ? Notarissen in Sibrandahžs
Siegerswoude 0 € 1.225 € ? Notarissen in Siegerswoude
Sint Nicolaasga 1 € 1.095 € 897 Notarissen in Sint Nicolaasga
Sintjohannesga 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Sintjohannesga
Slijkenburg 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Slijkenburg
Sloten 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Sloten
Snakkerburen 0 € 1.225 € ? Notarissen in Snakkerburen
Sneek 4 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Sneek
Sondel 0 € 1.136 € 1.021 Notarissen in Sondel
Sonnega 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Sonnega
Spanga 0 € 1.085 € 897 Notarissen in Spanga
Spannum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Spannum
St.-Annaparochie 0 € 1.225 € ? Notarissen in St.-Annaparochie
St.-Jacobiparochie 0 € 1.225 € ? Notarissen in St.-Jacobiparochie
Stavoren 0 € 1.225 € ? Notarissen in Stavoren
Steggerda 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Steggerda
Stiens 1 € 1.225 € ? Notarissen in Stiens
Stroobos 0 € 1.225 € ? Notarissen in Stroobos
Sumar 0 € 1.225 € ? Notarissen in Sumar
Surhuisterveen 1 € 1.225 € ? Notarissen in Surhuisterveen
Surhuizum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Surhuizum
Suw‰ld 0 € 1.225 € ? Notarissen in Suw‰ld
Ter Idzard 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Ter Idzard
Terband 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Terband
Terherne 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Terherne
Terkaple 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Terkaple
Ternaard 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ternaard
Tersoal 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Tersoal
Terwispel 0 € 897 € 897 Notarissen in Terwispel
Tijnje 0 € 897 € 897 Notarissen in Tijnje
Tjalleberd 0 € 897 € 897 Notarissen in Tjalleberd
Tjerkgaast 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Tjerkgaast
Tjerkwerd 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Tjerkwerd
Triemen 0 € 1.225 € ? Notarissen in Triemen
Twijzel 0 € 1.225 € ? Notarissen in Twijzel
Twijzelerheide 0 € 1.225 € ? Notarissen in Twijzelerheide
Tytsjerk 0 € 1.225 € ? Notarissen in Tytsjerk
Tzum 0 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Tzum
Tzummarum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Tzummarum
Ureterp 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ureterp
Vegelinsoord 0 € 1.095 € 897 Notarissen in Vegelinsoord
Vinkega 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Vinkega
Vlieland 1 € 1.475 € 1.475 Notarissen in Vlieland
Vrouwenparochie 0 € 1.225 € ? Notarissen in Vrouwenparochie
W‰ltersw‰ld 0 € 1.225 € ? Notarissen in W‰ltersw‰ld
W‰nswert 0 € 1.225 € ? Notarissen in W‰nswert
Warfstermolen 0 € 1.225 € ? Notarissen in Warfstermolen
Warns 0 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Warns
Warten 0 € 1.225 € ? Notarissen in Warten
Waskemeer 0 € 1.225 € ? Notarissen in Waskemeer
Weidum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Weidum
Wergea 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wergea
West-Terschelling 1 € 1.225 € ? Notarissen in West-Terschelling
Westergeest 0 € 1.225 € ? Notarissen in Westergeest
Westhoek 0 € 1.225 € ? Notarissen in Westhoek
Wetsens 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wetsens
Wier 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wier
Wierum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wierum
Wijckel 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Wijckel
Wijnaldum 0 € 1.050 € 1.050 Notarissen in Wijnaldum
Wijnjewoude 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wijnjewoude
Winsum (FR) 0 € 1.225 € ? Notarissen in Winsum (FR)
Wirdum 0 € 1.108 € 1.095 Notarissen in Wirdum
Witmarsum 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Witmarsum
Wiuwert 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Wiuwert
Wjelsryp 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wjelsryp
Wolvega 1 € 1.118 € 897 Notarissen in Wolvega
Wommels 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Wommels
Wons 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Wons
Workum 1 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Workum
Woudsend 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Woudsend
Wyns 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wyns
Wytgaard 0 € 1.225 € ? Notarissen in Wytgaard
Ysbrechtum 0 € 1.225 € ? Notarissen in Ysbrechtum
Zandhuizen 0 € 1.118 € 897 Notarissen in Zandhuizen
Zurich 0 € 1.194 € 1.050 Notarissen in Zurich
Zweins 0 € 1.225 € ? Notarissen in Zweins