Algemene Voorwaarden

HuisAssist is onder de handelsnaam HuisAssist BV geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83460799.

De hieronder opgesomde voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen die de gebruiker doet op de website HuisAssist via de check. Ingeschreven bedrijven vallen onder de Algemene Voorwaarden Verkoop, die hen bij inschrijving worden verstrekt.

 1. Een aanvraag doen via huisassist.nl is geheel kosteloos. Er zullen op geen enkele manier kosten worden berekend aan de gebruiker die de aanvraag doet.
 2. De informatie die de aanvrager ontvangt is geheel vrijblijvend. De aanvrager is onthouden van verplichtingen. De aanvrager is vrij om te besluiten om niet op de aangeboden offertes in te gaan.
 3. Juiste Makelaar stelt de door de gebruiker ingevulde informatie beschikbaar aan vier verschillende bedrijven. De bedrijven die de informatie wordt toegestuurd zijn bedrijven die de dienst kunnen leveren.
 4. De ingevulde informatie door de gebruiker, wordt bewaard door HuisAssist ter verbetering van het selectieproces. Zie het privacybeleid voor meer informatie.
 5. HuisAssist heeft het volledige recht om aanvragen niet door te sturen bij:
  a. Vermoedens van misbruik van de aangeboden diensten
  b. Matige inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag
  c. Aan deelname kunnen door de aanvrager geen rechten worden ontleend
 6. Juiste Makelaar is bevoegd contact op te nemen met de aanvrager om de ingevulde gegevens te controleren op echtheid, ter voorkoming van misbruik van de aangeboden dienst van HuisAssist. Tevens dient dit ter bewaking van de kwaliteit van de dienstverstrekking van HuisAssist.
 7. HuisAssist kan door de aanvrager niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door een bedrijf waarmee de aanvrager in contact is gekomen naar aanleiding van de verschafte dienst van HuisAssist. HuisAssist brengt enkel vraag en aanbod met elkaar in contact, zonder verder zicht op of verdere inmenging in het contact dat volgt uit de dienst van HuisAssist.
 8. HuisAssist zijn intentie is iedere aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.
 9. HuisAssist heeft het recht om de Algemene Voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.