Energielabels in de provincie Friesland

In de hele provincie Friesland zijn er totaal 176.852 energielabels uitgegeven. Het meest uitgegeven label is a. De gemiddelde prijs van een energielabel is ongeveer XXX.

Label Percentage
a+ 3%
a 28%
b 16%
c 26%
d 10%
e 6%
f 4%
g 6%

Overzicht van plaatsen waar notarissen actief zijn in Friesland

Scroll naar rechts om de hele tabel te bekijken.

Plaats Groenste wijk Meest voorkomend Link
Aalsum Metslawier A Energielabels in Aalsum
Abbega Wijk 09 Oosthem C Energielabels in Abbega
Achlum Achlum A Energielabels in Achlum
Akkrum #N/A A Energielabels in Akkrum
Alde Leie Stiens e.o. G Energielabels in Alde Leie
Aldeboarn Boarnsterhim A Energielabels in Aldeboarn
Aldtsjerk Wijk 01 Aldtsjerk C Energielabels in Aldtsjerk
Allingawier Wijk 18 Weidestreek Zuidwest G Energielabels in Allingawier
Anjum Anjum - Noordoost C Energielabels in Anjum
Appelscha Appelscha A Energielabels in Appelscha
Arum Wijk 13 Bouwhoek C Energielabels in Arum
Augustinusga Wijk 01 Centrum C Energielabels in Augustinusga
Bakhuizen #N/A A Energielabels in Bakhuizen
Bakkeveen Bakkeveen C Energielabels in Bakkeveen
Balk Wijk 03 Balk A Energielabels in Balk
Ballum Wijk 00 C Energielabels in Ballum
Bantega Wijk 04 Bantega A Energielabels in Bantega
Beetsterzwaag Beetsterzwaag C Energielabels in Beetsterzwaag
Berltsum Berltsum A Energielabels in Berltsum
Bitgum Bitgum A Energielabels in Bitgum
Bitgummole Bitgummole A Energielabels in Bitgummole
Blauwhuis Wijk 09 Oosthem C Energielabels in Blauwhuis
Blesdijke Blesdijke G Energielabels in Blesdijke
Blessum Blessum C Energielabels in Blessum
Blije Wijk 08 Bouwstreek A Energielabels in Blije
Boazum Wijk 20 Littenseradiel C Energielabels in Boazum
Boelenslaan Wijk 02 Zuid C Energielabels in Boelenslaan
Boijl Boijl C Energielabels in Boijl
Boksum Boksum A Energielabels in Boksum
Bolsward Wijk 00 Bolsward C Energielabels in Bolsward
Bontebok Asten buitengebied oost A Energielabels in Bontebok
Boornbergum Wijk 01 Overig Smallingerland A Energielabels in Boornbergum
Boornzwaag Wijk 05 Boornzwaag B Energielabels in Boornzwaag
Brantgum Holwerd G Energielabels in Brantgum
Britsum Dokkumer Ie e.o. C Energielabels in Britsum
Britswert Wijk 20 Littenseradiel G Energielabels in Britswert
Broek Wijk 06 Broek A Energielabels in Broek
Broeksterwâld Wijk 00 Centrum C Energielabels in Broeksterwâld
Buitenpost Wijk 00 Noord C Energielabels in Buitenpost
Burdaard Wijk 10 A Energielabels in Burdaard
Buren (FR) Wijk 00 C Energielabels in Buren (FR)
Burgum Wijk 00 Burgum C Energielabels in Burgum
Burgwerd Wijk 14 Weidestreek Oost G Energielabels in Burgwerd
Burum Wijk 12 Oost C Energielabels in Burum
Cornwerd Wijk 15 Weidestreek West F Energielabels in Cornwerd
Damwâld Wijk 00 Centrum C Energielabels in Damwâld
De Blesse Wijk 08 Bouwstreek C Energielabels in De Blesse
De Hoeve Udenhout B Energielabels in De Hoeve
De Knipe Wijk 30 Buitengebied Noord A Energielabels in De Knipe
De Tike Wijk 01 Overig Smallingerland A Energielabels in De Tike
De Veenhoop Wijk 06 Broek A Energielabels in De Veenhoop
De Westereen Wijk 02 Zuid A Energielabels in De Westereen
De Wilgen Wijk 01 Overig Smallingerland A Energielabels in De Wilgen
Deinum Deinum A Energielabels in Deinum
Delfstrahuizen Wijk 07 Delfstrahuizen A Energielabels in Delfstrahuizen
Dijken #N/A B Energielabels in Dijken
Dokkum Dokkum A Energielabels in Dokkum
Dongjum Dongjum A Energielabels in Dongjum
Donkerbroek Donkerbroek C Energielabels in Donkerbroek
Drachten #N/A C Energielabels in Drachten
Drachtstercompagnie Wijk 01 Overig Smallingerland A Energielabels in Drachtstercompagnie
Driezum Wijk 01 Oost C Energielabels in Driezum
Drogeham Wijk 01 Centrum C Energielabels in Drogeham
Dronryp Dronryp A Energielabels in Dronryp
Earnewâld Wijk 05 Earnewâld B Energielabels in Earnewâld
Easterein Wijk 20 Littenseradiel C Energielabels in Easterein
Easterlittens Dorpen Zuid-West D Energielabels in Easterlittens
Eastermar Wijk 07 Eastermar A Energielabels in Eastermar
Easterwierrum #N/A A Energielabels in Easterwierrum
Echten Wijk 10 Echten A Energielabels in Echten
Echtenerbrug Deursen en Dennenburg A Energielabels in Echtenerbrug
Ee Ee - Zuidoost C Energielabels in Ee
Elahuizen Wijk 13 Elahuizen A Energielabels in Elahuizen
Elsloo (FR) Wijk 09 Bentelo A Energielabels in Elsloo (FR)
Engwierum Wijk 03 Steenderen C Energielabels in Engwierum
Exmorra Wijk 16 Weidestreek Zuid D Energielabels in Exmorra
Feanwâlden Wijk 02 Zuid C Energielabels in Feanwâlden
Feinsum Stiens e.o. A Energielabels in Feinsum
Ferwert Wijk 08 Bouwstreek C Energielabels in Ferwert
Ferwoude Wijk 01 Alteveer A Energielabels in Ferwoude
Fochteloo Fochteloo A Energielabels in Fochteloo
Follega Wijk 14 Follega C Energielabels in Follega
Folsgare Wijk 10 Noordwest IJlst A Energielabels in Folsgare
Franeker #N/A C Energielabels in Franeker
Frieschepalen Wijk 01 Overveen C Energielabels in Frieschepalen
Gaast Wijk 18 Weidestreek Zuidwest D Energielabels in Gaast
Gaastmeer Wijk 01 Alteveer C Energielabels in Gaastmeer
Garyp Wijk 05 Earnewâld A Energielabels in Garyp
Gauw Wijk 07 Oost IJlst C Energielabels in Gauw
Gerkesklooster Wijk 00 Noord C Energielabels in Gerkesklooster
Gersloot Wijk 50 Zweeloo A Energielabels in Gersloot
Goingarijp Wijk 15 Goingarijp A Energielabels in Goingarijp
Gorredijk Gorredijk A Energielabels in Gorredijk
Goutum Goutum A Energielabels in Goutum
Grou Grou e.o. C Energielabels in Grou
Gytsjerk Doornenburg C Energielabels in Gytsjerk
Hallum Wijk 09 Zuidwest C Energielabels in Hallum
Hantum Hantum C Energielabels in Hantum
Hantumeruitburen Hantum A Energielabels in Hantumeruitburen
Hantumhuizen Amsterdamse Bos G Energielabels in Hantumhuizen
Harich Wijk 16 Harich C Energielabels in Harich
Harkema Wijk 02 Zuid C Energielabels in Harkema
Harlingen Wijk 00 Harlingen A Energielabels in Harlingen
Haskerdijken Wijk 02 Formerum C Energielabels in Haskerdijken
Haskerhorne Wijk 17 Haskerhorne C Energielabels in Haskerhorne
Haule Haule C Energielabels in Haule
Haulerwijk Haulerwijk C Energielabels in Haulerwijk
Heeg Wijk 06 Zuid IJlst A Energielabels in Heeg
Heerenveen #N/A A Energielabels in Heerenveen
Hegebeintum Wijk 04 Anderen B Energielabels in Hegebeintum
Hemelum Wijk 04 Hemelum A Energielabels in Hemelum
Hempens Hempens/Teerns & Zuiderburen A Energielabels in Hempens
Hemrik Hemrik C Energielabels in Hemrik
Herbaijum Herbaijum A Energielabels in Herbaijum
Hiaure Wijk 07 's-Heer-Hendrikskinderen G Energielabels in Hiaure
Hichtum #N/A C Energielabels in Hichtum
Hijum Stiens e.o. C Energielabels in Hijum
Hilaard Dorpen Zuid-West C Energielabels in Hilaard
Hindeloopen Wijk 02 Nijefurd A Energielabels in Hindeloopen
Hitzum Udenhout C Energielabels in Hitzum
Hollum Wijk 00 C Energielabels in Hollum
Holwerd Holwerd A Energielabels in Holwerd
Hommerts Wijk 06 Zuid IJlst C Energielabels in Hommerts
Hoorn (FR) Wijk 04 Hoorn C Energielabels in Hoorn (FR)
Hoornsterzwaag Wijk 04 Jubbega G Energielabels in Hoornsterzwaag
Houtigehage #N/A C Energielabels in Houtigehage
Húns Dorpen Zuid-West A Energielabels in Húns
Hurdegaryp Wijk 09 Hurdegaryp A Energielabels in Hurdegaryp
Idaerd Wijk 15 Weidestreek West D Energielabels in Idaerd
Idsegahuizum Wijk 02 Wernhout A Energielabels in Idsegahuizum
Idskenhuizen Wijk 18 Idskenhuizen C Energielabels in Idskenhuizen
IJlst Wijk 05 IJlst C Energielabels in IJlst
Indijk Wijk 12 Woudsend B Energielabels in Indijk
Ingelum Ingelum G Energielabels in Ingelum
Itens Wijk 21 Ekehaar C Energielabels in Itens
Jellum Wijk 50 Bedrijventerreinen C Energielabels in Jellum
Jirnsum Wijk 01 Overveen C Energielabels in Jirnsum
Jistrum Wijk 07 Eastermar A Energielabels in Jistrum
Jonkerslân Wijk 20 Dalen G Energielabels in Jonkerslân
Jorwert 2e Valthermond A Energielabels in Jorwert
Joure Wijk 19 Joure A Energielabels in Joure
Jubbega Wijk 04 Jubbega C Energielabels in Jubbega
Katlijk Wijk 15 A Energielabels in Katlijk
Kimswerd Wijk 13 Bouwhoek C Energielabels in Kimswerd
Klooster Lidlum #N/A C Energielabels in Klooster Lidlum
Koarnjum Dokkumer Ie e.o. C Energielabels in Koarnjum
Kollum Wijk 11 Kollum C Energielabels in Kollum
Kollumerpomp Wijk 12 Oost C Energielabels in Kollumerpomp
Kollumerzwaag Wijk 14 Zuidwest C Energielabels in Kollumerzwaag
Kootstertille Wijk 00 Noord A Energielabels in Kootstertille
Kornwerderzand Wijk 15 Weidestreek West A Energielabels in Kornwerderzand
Koudum Wijk 03 Koudum A Energielabels in Koudum
Kûbaard Wijk 18 Weidestreek Zuidwest A Energielabels in Kûbaard
Langedijke Langedijke B Energielabels in Langedijke
Langelille Wijk 20 Littenseradiel C Energielabels in Langelille
Langezwaag Langezwaag C Energielabels in Langezwaag
Langweer Wijk 04 Buitengebied A Energielabels in Langweer
Leeuwarden #N/A A Energielabels in Leeuwarden
Lekkum Dokkumer Ie e.o. A Energielabels in Lekkum
Lemmer Wijk 23 Lemmer A Energielabels in Lemmer
Lies Wijk 02 Wernhout G Energielabels in Lies
Lioessens Anjum - Noordoost G Energielabels in Lioessens
Lippenhuizen Lippenhuizen C Energielabels in Lippenhuizen
Lollum Wijk 03 Steenderen G Energielabels in Lollum
Luinjeberd Wijk 02 Noord-Heerenveen G Energielabels in Luinjeberd
Luxwoude de Hoef C Energielabels in Luxwoude
Makkinga Makkinga C Energielabels in Makkinga
Makkum Wijk 18 Weidestreek Zuidwest A Energielabels in Makkum
Mantgum Dorpen Zuid-West C Energielabels in Mantgum
Marrum Wijk 08 Bouwstreek A Energielabels in Marrum
Marsum Marsum C Energielabels in Marsum
Menaam Menaam C Energielabels in Menaam
Metslawier Metslawier C Energielabels in Metslawier
Midlum Wijk 01 Midlum A Energielabels in Midlum
Midsland Wijk 01 Midsland C Energielabels in Midsland
Mildam Wijk 04 Jubbega C Energielabels in Mildam
Minnertsga Minnertsga A Energielabels in Minnertsga
Moddergat Ternaard G Energielabels in Moddergat
Molkwerum Wijk 18 Weidestreek Zuidwest C Energielabels in Molkwerum
Morra Beerze G Energielabels in Morra
Mûnein Lutkemeer/Ookmeer B Energielabels in Mûnein
Munnekeburen Wijk 01 Overveen C Energielabels in Munnekeburen
Munnekezijl Wijk 12 Oost C Energielabels in Munnekezijl
Nes Boarnsterhim A Energielabels in Nes
Niawier Metslawier C Energielabels in Niawier
Nieuwebrug Basse F Energielabels in Nieuwebrug
Nieuwehorne Wijk 04 Jubbega C Energielabels in Nieuwehorne
Nij Beets Nij Beets A Energielabels in Nij Beets
Nijeberkoop Wijk 05 Buitengebied G Energielabels in Nijeberkoop
Nijega Wijk 01 Overig Smallingerland G Energielabels in Nijega
Nijehaske Overig Almere Hout A Energielabels in Nijehaske
Nijeholtpade Nijeholtpade C Energielabels in Nijeholtpade
Nijemirdum Wijk 26 Nijemirdum C Energielabels in Nijemirdum
Nijland Wijk 10 Noordwest IJlst C Energielabels in Nijland
Noardburgum Wijk 08 Noordburgum C Energielabels in Noardburgum
Noordwolde (FR) Wijk 15 Weidestreek West A Energielabels in Noordwolde (FR)
Oentsjerk Wijk 01 Aldtsjerk A Energielabels in Oentsjerk
Offingawier Wijk 05 Breukeleveen B Energielabels in Offingawier
Oldeberkoop Oldeberkoop C Energielabels in Oldeberkoop
Oldeholtpade Oldeholtpade C Energielabels in Oldeholtpade
Oldelamer Geervliet G Energielabels in Oldelamer
Oldeouwer Ravenstein A Energielabels in Oldeouwer
Oosterbierum Kedichem C Energielabels in Oosterbierum
Oosternijkerk Dorpen Zuid-West C Energielabels in Oosternijkerk
Oosterstreek Oosterstreek C Energielabels in Oosterstreek
Oosterwolde Oosterwolde A Energielabels in Oosterwolde
Oosterzee Wijk 28 Oosterzee A Energielabels in Oosterzee
Oosthem Deil A Energielabels in Oosthem
Oostrum (FR) Deil A Energielabels in Oostrum (FR)
Opeinde Wijk 01 Overig Smallingerland C Energielabels in Opeinde
Oppenhuizen Wijk 11 Zuidoost IJlst B Energielabels in Oppenhuizen
Oranjewoud Wijk 06 Oranjewoud A Energielabels in Oranjewoud
Oudebildtzijl Oudebildtzijl G Energielabels in Oudebildtzijl
Oudega #N/A C Energielabels in Oudega
Oudehaske Wijk 13 Elahuizen A Energielabels in Oudehaske
Oudehorne Wijk 04 Jubbega A Energielabels in Oudehorne
Oudemirdum Wijk 31 Oudemirdum C Energielabels in Oudemirdum
Oudeschoot Wijk 04 Jubbega C Energielabels in Oudeschoot
Oudwoude Wijk 13 Noordwest A Energielabels in Oudwoude
Ouwsterhaule Ameide buitengebied A Energielabels in Ouwsterhaule
Paesens Oosternijkerk - Noordwest G Energielabels in Paesens
Parrega Wijk 16 Weidestreek Zuid C Energielabels in Parrega
Peins Schermer C Energielabels in Peins
Piaam Rijnstrangen A Energielabels in Piaam
Pietersbierum Wijk 02 Noord-Heerenveen G Energielabels in Pietersbierum
Pingjum Wijk 13 Bouwhoek G Energielabels in Pingjum
Poppenwier Wijk 19 Boarnsterhim A Energielabels in Poppenwier
Raard Wijk 20 Dalen G Energielabels in Raard
Raerd Wijk 19 Boarnsterhim C Energielabels in Raerd
Ravenswoud Wijk 03 Cadier en Keer C Energielabels in Ravenswoud
Reahûs Wijk 02 Noord G Energielabels in Reahûs
Reduzum Grou e.o. C Energielabels in Reduzum
Reitsum Ravenstein G Energielabels in Reitsum
Ried Klingelbeek e.o. A Energielabels in Ried
Rien 't Goy Buitengebied G Energielabels in Rien
Rijs Wijk 03 Steenderen C Energielabels in Rijs
Rinsumageast Babyloniënbroek B Energielabels in Rinsumageast
Rohel Hemmen C Energielabels in Rohel
Rotstergaast Soesterkwartier B Energielabels in Rotstergaast
Rotsterhaule Blessum G Energielabels in Rotsterhaule
Rottevalle Wijk 01 Overig Smallingerland C Energielabels in Rottevalle
Rottum Wijk 38 Rottum C Energielabels in Rottum
Ruigahuizen Wijk 53 Elim B Energielabels in Ruigahuizen
Ryptsjerk Asten buitengebied oost C Energielabels in Ryptsjerk
Schalsum Babyloniënbroek A Energielabels in Schalsum
Scharnegoutum #N/A B Energielabels in Scharnegoutum
Scharsterbrug Wijk 40 Scharsterbrug A Energielabels in Scharsterbrug
Scherpenzeel (FR) Scherpenzeel-Spanga C Energielabels in Scherpenzeel (FR)
Schettens Wijk 00 Het Oude Land en duingebied C Energielabels in Schettens
Schiermonnikoog Wijk 00 A Energielabels in Schiermonnikoog
Sexbierum Buitengebied Noord-'t Zandt A Energielabels in Sexbierum
Sibrandabuorren Blesdijke C Energielabels in Sibrandabuorren
Sibrandahûs #N/A B Energielabels in Sibrandahûs
Siegerswoude Siegerswoude C Energielabels in Siegerswoude
Sint Nicolaasga Wijk 41 Sint Nicolaasga B Energielabels in Sint Nicolaasga
Sintjohannesga Wijk 42 Sinjohannesga C Energielabels in Sintjohannesga
Slijkenburg Buitengebied Noord-Appingedam A Energielabels in Slijkenburg
Sloten Wijk 43 Sloten B Energielabels in Sloten
Snakkerburen Wijk 18 Weidestreek Zuidwest A Energielabels in Snakkerburen
Sneek #N/A A Energielabels in Sneek
Sondel Wijk 45 Sondel C Energielabels in Sondel
Sonnega Blessum G Energielabels in Sonnega
Spanga Buitengebied Zuid-Termunten G Energielabels in Spanga
Spannum Verspreide huizen Arnemuiden C Energielabels in Spannum
St.-Annaparochie St.-Annaparochie A Energielabels in St.-Annaparochie
St.-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie C Energielabels in St.-Jacobiparochie
Stavoren Wijk 04 Hemelum A Energielabels in Stavoren
Steggerda Steggerda A Energielabels in Steggerda
Stiens Stiens e.o. A Energielabels in Stiens
Stroobos Wijk 01 Overveen G Energielabels in Stroobos
Sumar Buitengebied Noord-Appingedam C Energielabels in Sumar
Surhuisterveen Wijk 02 Zuid C Energielabels in Surhuisterveen
Surhuizum Wijk 02 Zuid C Energielabels in Surhuizum
Suwâld Geervliet A Energielabels in Suwâld
Ter Idzard Wijk 07 's-Heer-Hendrikskinderen G Energielabels in Ter Idzard
Terband Verspreide huizen Arnemuiden C Energielabels in Terband
Terherne Wijk 46 Terherne A Energielabels in Terherne
Terkaple Wijk 47 Terkaple C Energielabels in Terkaple
Ternaard Ternaard G Energielabels in Ternaard
Tersoal Wijk 15 C Energielabels in Tersoal
Terwispel Terwispel C Energielabels in Terwispel
Tijnje Fochteloo C Energielabels in Tijnje
Tjalleberd Wijk 02 Noord-Heerenveen A Energielabels in Tjalleberd
Tjerkgaast Buitengebied-Oost A Energielabels in Tjerkgaast
Tjerkwerd Glimmen-Onnen-Noordlaren G Energielabels in Tjerkwerd
Triemen Wijk 13 Noordwest C Energielabels in Triemen
Twijzel Wijk 00 Noord C Energielabels in Twijzel
Twijzelerheide Wijk 14 Zuidwest C Energielabels in Twijzelerheide
Tytsjerk Wijk 04 Tytsjerk C Energielabels in Tytsjerk
Tzum Tzum A Energielabels in Tzum
Tzummarum Tzummarum C Energielabels in Tzummarum
Ureterp Ureterp A Energielabels in Ureterp
Vegelinsoord Wijk 50 Vegelinsoord C Energielabels in Vegelinsoord
Vinkega De Hoeve-Vinkega C Energielabels in Vinkega
Vlieland Wijk 00 A Energielabels in Vlieland
Vrouwenparochie Vrouwenparochie A Energielabels in Vrouwenparochie
Wâlterswâld Wijk 01 Oost C Energielabels in Wâlterswâld
Wânswert Wijk 10 G Energielabels in Wânswert
Warfstermolen Wijk 12 Oost D Energielabels in Warfstermolen
Warns Wijk 08 Ruinen C Energielabels in Warns
Warten Dorpen Zuid-Oost C Energielabels in Warten
Waskemeer Buitengebied Noord-Loppersum C Energielabels in Waskemeer
Weidum Verspreide huizen Arnemuiden B Energielabels in Weidum
Wergea Dorpen Zuid-Oost A Energielabels in Wergea
West-Terschelling Wijk 00 West-Terschelling C Energielabels in West-Terschelling
Westergeest Wijk 13 Noordwest B Energielabels in Westergeest
Westhoek Westhoek G Energielabels in Westhoek
Wetsens Wijk 00 Zuidwolde C Energielabels in Wetsens
Wier Wier A Energielabels in Wier
Wierum Ternaard G Energielabels in Wierum
Wijckel Wijk 51 Wijckel B Energielabels in Wijckel
Wijnaldum Wijk 02 Wijnaldum A Energielabels in Wijnaldum
Wijnjewoude Wijnjewoude A Energielabels in Wijnjewoude
Winsum (FR) Graft-De Rijp C Energielabels in Winsum (FR)
Witmarsum Wijk 13 Bouwhoek A Energielabels in Witmarsum
Wiuwert Wijk 02 Jisp C Energielabels in Wiuwert
Wjelsryp Wijk 02 Altforst C Energielabels in Wjelsryp
Wolvega Wolvega A Energielabels in Wolvega
Wommels Wijk 20 Littenseradiel A Energielabels in Wommels
Wons Wijk 07 's-Heer-Hendrikskinderen C Energielabels in Wons
Workum Boksum C Energielabels in Workum
Woudsend Angeren A Energielabels in Woudsend
Wyns Wijk 16 Weerselo A+++ Energielabels in Wyns
Wytgaard Dorpen Zuid-West C Energielabels in Wytgaard
Ysbrechtum Wijk 01 Sneek C Energielabels in Ysbrechtum
Zandhuizen Zandhuizen C Energielabels in Zandhuizen
Zurich Wijk 15 Weidestreek West G Energielabels in Zurich
Zweins Ravenstein G Energielabels in Zweins